Điều kiện vé JetStar

  • lúc 07/31/2020
  • chủ đề
Thay đổi chuyến bay Được phép thay đổi trước giờ mở quầy làm thủ tục check-in, thu phí đổi + chênh lệch giá(nếu có)
Nâng Hạng Được phép thay đổi trước giờ mở quầy làm thủ tục check-in, thu phí đổi + chênh lệch giá
Đổi Hành Trình Không được phép thay đổi.
Đổi Tên Hành Khách Được phép thay đổi trước giờ mở quầy làm thủ tục check-in, thu phí đổi + chênh lệch giá(nếu có)
Thời hạn thay đổi  Trước giờ mở quầy làm thủ tục check-in.
 

 

Chia sẻ:
hotline