Điều kiện vé Vietnam Airlines

  • lúc 07/31/2020
  • chủ đề
Hoàn Vé Trước ngày khởi hành: 300.000 VNĐ (Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ). Từ ngày khởi hành: 600.000 VNĐ. Hoàn lại tiền vé ngay trong ngày 
Đổi Hành Trình Trước ngày khởi hành , phí: 300.000/vé (Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ).
Trong và sau ngày khởi hành,phí: 600.000/vé cộng chênh lệch giá vé.
Đổi Ngày Giờ Chuyến Bay Trước ngày khởi hành, phí: 300.000/vé (Giai đoạn Tết Nguyên đán: 600.000 VNĐ).
Trong và sau ngày khởi hành,phí: 600.000/vé cộng chênh lệch giá vé.
Thời Hạn Dừng Tối Đa 12 tháng.
Điểm Cộng Dặm Không được cộng.

 

Chia sẻ:
hotline