Số điện thoại nhà xe Toàn Thắng từ Tân Sơn Nhất về Vũng Tàu

Nhà xe Toàn Thắng

Đội ngũ nhà xe Toàn Thắng

Xe Limouse 10 chỗ

  • 0993 400 400
  • 0994 400 400
  • 02543 542 997
  • 02543 542 998

Thời gian đón tại sân bay Tân Sơn Nhất:

  • 8h Sáng
  • 23h Tối
  • Sẽ đón khách muộn hơn nếu máy bay còn chuyến.

Cứ 30 phút sẽ có một chuyến từ sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại.

07/04/2017

Hãy chia sẻ tới mọi người!


hotline